Blogg

Modernismens plattformar – huskroppar, flygplatser och människans inre

1900-talets tidiga arkitektur är tätt sammankopplad med tankarna på den nya, teknologiska staden. På visionerna och utopierna om den. Den futuristiska maskinåldern skulle föda fram både en ny livskänsla och en ny estetik, som baserades på...LÄS MER

Hugo Balls väg in i och bort från Dada – från Cabaret Voltaire till ett religiöst sökande

För Hugo Ball var Dada ”ett narrspel ur intet, där alla högre frågor är inblandade, en lek med de tilltygade kvarlevorna, en avrättning av den poserande moralen och förträffligheten”. Aktiviteterna i Cabaret Voltaire hade också ett...LÄS MER

Chlebnikov – Jordklotets president från Kazan

Jag har besökt den ryska staden Kazan vid ett par tillfällen och varje gång tänker jag på något som hände där för mer än hundra år sedan. När tre män 1914 intog staden. Jag undrar vilka...LÄS MER

Kvadraten som ville befria konsten från sin figurativa barlast

Det är oväntat milt i Moskva, men den starka motvinden får mig att sänka blicken när jag tar mig förbi den väldiga Gorkijparken. Snart står jag – bortom allt det vindpinande – inne i Tretjakovgalleriet. Dragningskraften...LÄS MER

Vorticismen, Pound & Diktonius

Det är frestande att se 1900-talets visuella modernism som om vi betraktade verkligheten sedd genom ett kalejdoskop. Här framkallades helt nya bilder som innehöll fram och baksida, upp och ned samtidigt. För de så kallade vorticisterna...LÄS MER

Den ryska modernismen och bröderna Stenbergs prisade affischkonst – och lite Kristianstad

Viking Eggeling befann sig mitt i de omvälvande händelsernas centrum i Zürich när dadaismen började erövra konsten och världen. I övrigt var svenska konstnärer inte särskilt närvarande i den tidiga modernismens aktiviteter. Eggeling var länge dessutom...LÄS MER

Rytm, rörelse och mönster – Dada och filmen

Filmens framväxt gav 1910-talsmänniskan helt nya perspektiv – på sig själv, på tiden och omvärlden. Denna flimrande värld som i samma stund erbjöd total närvaro och autencitet kunde även plötsligt öppna sig mot det oväntade och...LÄS MER

Greta Knutson-Tzara gick sin egen väg inom konsten och poesin

Efter ett par år på Konsthögskolan i Stockholm flyttar Greta Knutson till Paris, i början av 1920-talet. Hon ska gå i Andre Lhotes målarskola, men hon hamnar också rakt in i modernismens explosiva förändringsvirvlar. Som så...LÄS MER

För Weiss har avantgardefilmen gjort filmen mer självständig

”Den egentliga, ursprungliga Avantgarde-rörelsen utvecklade sig i början av tjugotalet och dödförklarades med ljudfilmens början” – så definitivt inleder Peter Weiss sin intressanta bok "Avantgardefilm", från 1956. Men snart nog vidgar han definitionen till att omfatta...LÄS MER

Aldrig mera krig! Käthe Kollwitz livslånga kamp

Nie wieder Krieg! – Aldrig mera krig!, Bröd, Barnen svälter – när Käthe Kollwitz 1924 gör en svit litografiska affischer sammanfattar hon, genom titlarna, världens tillstånd efter ett urholkande och förödande första världskrig. Hennes pacifism hade...LÄS MER